XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH
XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH

XE CHENGLONG 8 TẤN NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY CÔNG TRÌNH

Giá khuyến mãi: Liên hệ 0919 59 00 92 (24/7)

Khối lượng bản thân: 9.205 Kg

Tải trọng cho phép: 6.200 Kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.600 Kg

Kích thước xe (DxRxC): 10.780 x 2.500 x 3.680 mm

Kích thước lòng thùng: 7780 x 2500 x ---/--- 

Khoảng cách trục: 6.300 mm

Xe chuyên dụng

Chi phí lăn bánh

0

150,000

300,000

7,080,000

3,050,000

3,500,000

Dự toán vay vốn

0

0

0

0

Nếu vay 0 thì số tiền trả trước là 14,080,000
(đã bao gồm phí lăn bánh)

số tiền trả góp hàng tháng

Số ThángDư Nợ Đầu KỳTiền GốcTiền LãiPhải TrảDư Nợ Cuối Kỳ
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000
1900000
2000000
2100000
2200000
2300000
2400000
2500000
2600000
2700000
2800000
2900000
3000000
3100000
3200000
3300000
3400000
3500000
3600000
3700000
3800000
3900000
4000000
4100000
4200000
4300000
4400000
4500000
4600000
4700000
4800000
4900000
5000000
5100000
5200000
5300000
5400000
5500000
5600000
5700000
5800000
5900000
6000000
6100000
6200000
6300000
6400000
6500000
6600000
6700000
6800000
6900000
7000000
7100000
7200000
7300000
7400000
7500000
7600000
7700000
7800000
7900000
8000000
8100000
8200000
8300000
8400000
xem thêm

Các Xe chuyên dụng khác