BẢNG GIÁ XE CHENGLONG HẢI ÂU THÁNG 04/2024 - KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Thông tin từ Tổng Kho Xe Tải - Ngày 02/04/2024

1. BẢNG GIÁ XE TẢI CHENGLONG 2 CHÂN 

LOẠI XE  TẢI HÀNG GIÁ BÁN 
Tải thùng 2 chân; Cabin M3 loại 4 máy 170Hp, 6100mm, Lốp 11R22.5; Model: LZ1161M3ABT
Xe tải 2 chân thùng mui bạt
Loại thùng: tiêu chuẩn
Kích thước thùng: 7.4 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM
9.800 Kg 885.000.000
Xe tải 2 chân Thùng kín kiểu container
Gồm 2 cửa 4 cánh hông và 1 cửa sau
Kích thước thùng: 7.5 x 2.42 x 2.34 m
Số loại: TTCM-TK
9.300 Kg 920.000.000
Tải thùng 2 chân; Cabin M3 loại 4 máy 200Hp, 7100mm, Lốp 11R22.5; Model: LZ5187XXYM3AB2T
Xe tải 2 chân thùng mui bạt
Loại thùng: Mở 2 bửng trên và dưới
Kích thước thùng: 9.9 x 2.38 x 2.15 m
Số loại: HPA-E5-4x2L-I4-MB1
8.400 Kg 930.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container
Gồm 3 cửa hông 6 cánh và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 9.9 x 2.41 x 2.34 m
Số loại: TVN-TK
7.650 Kg 960.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container- Pallet
Gồm 3 cửa hông 6 cánh và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 9.9 x 2.4 x 2.58 m
Số loại: TVN-CPL22
7.750 Kg 985.000.000
Tải thùng 2 Chân; Cabin M3 loại 6 máy 180Hp, 6300mm, Lốp 10.00R20; Model: LZ5182XXYM3ABT
Xe tải 2 chân thùng mui bạt
Loại thùng: Tiêu chuẩn
Kích thước thùng: 8.25 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM3
Năm sản xuất: 2022- Thanh lý
8.900 Kg 880.000.000
Tải thùng 2 chân; Cabin M3 loại 6 máy 180Hp, 7100mm, Lốp 10.00R20; Model: LZ5182XXYM3ABT
Xe tải 2 chân thùng mui bạt
Loại thùng: Mở 2 bửng trên và dưới
Kích thước thùng: 9.9 x 2.36 x 2.15 m 
Số loại:TTCM-KM2
8.250 Kg 975.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container- Pallet
Gồm 3 cửa hông 6 cánh và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 9.9 x 2.4 x 2.58 m
Số loại: TVN-CPL22

7.450 Kg

1.030.000.000
Tải thùng 2 Chân; Cabin M3 loại 6 máy 200Hp, 6300mm, Lốp 10.00R20; Model: LZ5185XXYM3ABT
Xe tải 2 chân thùng mui bạt 
Loại thùng: Mở 2 bửng trên và dưới
Thùng dài 8.25 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: HPA-E5-4x2-I6-MB1
8.600 Kg 945.000.000
Xe tải 2 chân thùng mui bạt 
Loại thùng: tiêu chuẩn
Kích thước thùng: 8.25 x 2.3 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM
8.600 Kg 945.000.000
Xe tải 2 chân thùng lửng
Thùng dài 8.2 x 2.36 x 0.65 m
Số loại: VHC-TL8.222
8.900 Kg 935.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container
Gồm 2 cửa hông 4 cánh và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 8.2 x 2.43 x 2.32 m
Số loại: VHC-TK8.222
8.000 Kg 980.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container- Pallet
Gồm 2 cửa hông và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 8.215 x 2.43 x 2.58 m
Số loại: VHC-CPL8.2
7.600 Kg 990.000.000
Tải thùng 2 Chân; Cabin M3 loại 6 máy 200Hp, 7100mm, Lốp 10.00R20; Model: LZ5185XXYM3ABT
Xe tải 2 chân thùng mui bạt
Loại thùng: Mở 2 bửng trên và dưới
Thùng dài 9.9 x 2.35 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM1
8.200 Kg 990.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container
Gồm 3 cửa hông 6 cánh và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 9.9 x 2.43 x 2.31 m
Số loại: VHC-TK22
7.200 Kg 1.020.000.000
Xe tải 2 chân thùng kín kiểu Container- Pallet
Gồm 3 cửa hông 6 cánh và 1 cửa 2 cánh sau;
Kích thước thùng: 9.9 x 2.43 x 2.58 m
Số loại: VHC-CPL22
7.100 Kg  1.040.000.000

2. BẢNG GIÁ XE TẢI CHENGLONG 3 CHÂN

LOẠI XE  TẢI HÀNG GIÁ BÁN
Tải 3 Chân Cầu lết; Cabin H5, Công suất 260Hp; Model: LZ1250M5CBT
Xe tải 3 chân thùng bạt (Dài)
Loại thùng: Mở bửng dưới và Bửng trên
Kích thước thùng: 9.9 x 2.26 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM1
Năm sản xuất: 2022- Thanh lý
14.450 Kg 1.170.000.000
Xe tải 3 chân thùng bạt (Dài)
Loại thùng: Mở bửng dưới và Bửng trên
Kích thước thùng: 9.9 x 2.26 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM1
14.450 Kg 1.230.000.000
Xe tải 3 chân thùng bạt (Ngắn)
Loại thùng: Mở bửng dưới và Bửng trên
Kích thước thùng: 8.25 x 2.35 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM
15.200 Kg 1.200.000.000
Xe tải 3 chân thùng kín kiểu Container
Gồm: 3 cửa Hông và 01 cửa sau thùng
Kích thước lòng thùng: 9.9 x 2.43 x 2.34 m
Số loại: VHC-TK22
13.500 Kg 1.260.000.000
Xe tải 3 chân thùng kín kiểu Container- Chở Pallet
Gồm: 3 cửa Hông và 01 cửa sau thùng
Kích thước lòng thùng: 9.9 x 2.42 x 2.58 m
Số loại: VHC-CPL22
13.300 Kg 1.280.000.000
Xe tải 3 chân thùng lửng
Kích thước thùng: 9.9 x 2.38 x 0.58 m
Số loại: TVN-TL
15.000 Kg 1.220.000.000
Xe tải 3 chân thùng kín chở Két chai
Loại thùng: Kiểu container, Vách bạt 
Kích thước lòng thùng: 9.9 x 2.38 x 2.38 m
Số loại: TVN-CKC
14.600 Kg 1.240.000.000
Tải 3 Chân Cầu thật; Cabin H5, Công suất 270Hp; Model: LZ1250M5DBT
Xe tải 3 chân thùng lửng
Cabin H5 (nóc thấp)
Kích thước thùng: 9.53 x 2.36 x 0.65 m
Số loại: VHC-TL22
14.100 Kg 1.250.000.000
Xe tải 3 chân thùng mui bạt
Loại thùng: tiêu chuẩn
Cabin H5 (nóc cao)
Kích thước thùng: 9.6 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM
13.950 Kg 1.255.000.000

3. BẢNG GIÁ XE TẢI CHENGLONG 4 CHÂN

LOẠI XE  TẢI HÀNG GIÁ BÁN
Tải 4 Chân; Cabin H7, Công suất 330Hp; Model: LZ1310H7FBT
Xe tải 4 thùng mui bạt
Loại thùng tiêu chuẩn
Kích thước thùng: 9.7 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM2
17.600 Kg 1.515.000.000
Xe tải 4 thùng mui bạt
Loại thùng tiêu chuẩn
Kích thước thùng: 9.7 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM1
Năm sản xuất: 2022- Thanh lý
17.900 Kg 1.455.000.000
Xe tải 4 thùng mui bạt
Loại thùng: Mở bửng trên và bửng dưới
Kích thước thùng: 9.7 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM3
17.500 Kg 1.530.000.000

4. BẢNG GIÁ XE TẢI CHENGLONG 5 CHÂN 

LOẠI XE  TẢI HÀNG GIÁ BÁN
Tải 5 Chân; Công suất 350Hp; Model: LZ1340H7GBT
Tải 5 chân mui bạt
Loại thùng: tiêu chuẩn
Cabin H7
Kích thước thùng: 9.7 x 2.36 x 2.15 m
​Số loại: TTCM-KM
21.400 Kg 1.645.000.000
Tải 5 chân mui bạt
Loại thùng: mở bửng dưới và bửng trên
Cabin H7
Kích thước thùng: 9.7 x 2.36 x 2.15 m
Số loại: TTCM-KM2
21.250 Kg 1.660.000.000
Tải 5 chân thùng lửng
Cabin H5- Lốp 11R20.00
Kích thước thùng: 9.82 x 2.36 x 0.66 m
Số loại: NPU-TL1 
21.200 Kg 1.600.000.000
Tải 5 chân thùng lửng
Cabin H7- Lốp 12R22.5
Kích thước thùng: 9.6 x 2.360 x 0.66 m
Số loại: VHC-TL22
21.300 Kg 1.640.000.000
Tải 5 chân mui bạt
Cabin H5- Lốp 11R20.00
Kích thước thùng: 9.9 x 2.37 x 2.15 m 
Số loại: HPA-E5H5-10X4-MB1
21.600 Kg 1.610.000.000

5. BẢNG GIÁ XE ĐẦU KÉO CHENGLONG 

LOẠI XE  SỨC KÉO
CHO PHÉP 
GIÁ BÁN
Xe đầu kéo Chenglong 1 cầu 270Hp
Cabin H5
Số loại: LZ4170H5AB- 2023
32.650 Kg 830.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 385Hp
Cabin H7
Số loại: LZ4256H7DB- 2023
38.250 Kg 1.140.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 420Hp
Cầu Láp- Cabin H7
Số loại: LZ4255H7DB- 2023
38.250 Kg 1.185.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 420Hp
Cầu Dầu- Cabin H7- Lốp 12.00R20
Số loại: LZ4251M7DB- 2023
38.070 Kg 1.200.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 445Hp
Cầu Láp- Cabin H7 LuxX
Số loại: LZ4254H7DB- 2023
38.740 Kg 1.275.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 445Hp
Cầu Dầu- Cabin H7 LuxS
Số loại: LZ4258H7DB- 2023
38.550 Kg 1.285.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 480Hp
Cầu Láp- Cabin H7- Lốp 12R22.5/ 12.00R20
Số loại: LZ4253H7DB- 2022/2023
38.240 Kg 1.260.000.000
1.310.000.000
Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 480Hp
Cầu Láp- Cabin H7- Lốp 12.00R20
Số loại: LZ4251H7DB- 2022/2023
37.900 Kg 1.270.000.000
1.320.000.000

chenglong-hai-au

Tham khảo các dòng xe tải thùng Chenglong tại đây

Tham khảo các dòng xe đầu kéo Chenglong tại đây

Liên hệ: 0919 590 092- Mr Hữu để được hỗ trợ tốt nhất